Аудит фінансової звітності відповідно до IFRS-IAS (МСФЗ)

Процес впровадження Міжнародних стандартів супроводжується наявністю низки факторів, які мають вплив на якість аудиту фінансової звітності, складеної за МСФЗ. Питання переходу українських підприємств на Міжнародні стандарти фінансової звітності і складання першої фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ актуальні на сьогодні. Планування, організація та проведення аудиту такої фінансової звітності здійснюється відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та Закону України «Про аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII.

Міжнародні стандарти фінансової звітності (IFRS - International Financial Reporting Standards; IAS - International Accounting Standards) - це документи, які прийняті Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, що визначають порядок складання та подання фінансової звітності.

Хто складає фінзвітність за МСФЗ

Згідно ст. 121 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07.1999 р. № 996-XIV в Україні суб’єкти господарювання поділяються на тих, хто обов’язково застосовує МСФЗ, і тих, хто самостійно визначає доцільність застосування цих стандартів.

Перелік суб’єктів господарювання, які при складанні фінзвітності зобов’язані застосовувати МСФЗ, визначений Законом № 996 (ст. 121) та Порядком подання фінансової звітності № 419 п. 2, затвердженому постановою КМ від 28.02.2000 р.

До цього переліку входять:

МСФЗ-підприємства зобов’язані: Начало перехода
Публічні акціонерні товариства (ПАТ) 2012
Банки 2012
Страхові компанії 2012
Недержавні пенсійні фонди 2012
Підприємства, які здійснюють діяльність по управлінню активами 2015
Кредитні спілки 2015
Інші фінансові установи, які займаються наданням інших фінансових послуг чи допоміжною діяльністю у сферах фінансових послуг (розділи 64, 66 КВЕД, окрім 66.2) 2015
Підприємства, які є емітентами цінних паперів, якщо їх цінні папери допущені до торгів на біржах (будь-якої організаційно-правової форми) 2018

Підприємства, які займаються добуванням корисних копалин загальнодержавного значення

Постанова № 827 від 12.12.1994 р. Кабінету міністрів України

2018
Великі підприємства, для яких виконуються мінімум 2 з 3-х критеріїв: балансова вартість активів > 20 млн євро, чистий дохід від реалізації продукції > 40 млн євро, середня чисельність > 250 чол. (пп. 2 ст. 2 Закону про бухоблік 2018

Середні підприємства:

  • балансова вартість активів вище 4 млн євро
  • чистий дохід від реалізації (виручка) більше 8 млн євро
  • кількість найманих працівників у штаті більше 50 чоловік (пп. 2 ст. 2 Закону про бухоблік)
2019
Не знаєте з чого почати?
Отримайте безкоштовну консультацію від наших спеціалістів
Ваші контактні дані в безпеці і не будуть передані третім особам відповідно c Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI