Аудит фінансової звітності відповідно до Національних стандартів України

Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку (П(С)БО) - нормативно-правові акти, затверджені Міністерством фінансів України, що визначають принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам (МСФЗ).

На основі даних бухгалтерського обліку всі підприємства, незалежно від їх організаційно-правових форм та форм власності, зобов’язані складати фінансову звітність та вести бухгалтерський облік.

За результатами аудиту формується висновок незалежного аудитора або звіт про достовірність фінансової звітності та їх відповідність нормам П(С)БО. Керівництво компанії може своєчасно усунути виявлені помилки в бухгалтерському обліку та підвищити надійність системи бухгалтерського обліку, враховуючи рекомендації та висновки аудитора.

Не знаєте з чого почати?
Отримайте безкоштовну консультацію від наших спеціалістів
Ваші контактні дані в безпеці і не будуть передані третім особам відповідно c Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI