До уваги: Дисконт на довгострокову заборгованість

Наказ Мінфіну від 16.09.2019 р. № 379  набув чинності 29.10.2019 р. і узаконив дисконтування усієї довгострокової кредиторської  та дебіторської і заборгованостей. До 29.10.2019 року  П(С)БО 11 «Зобов’язання» і П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» вимагали відображати тільки довгострокові зобов’язання/дебіторську заборгованість, на які (яку) нараховуються відсотки  за теперішньою вартістю. Дисконт дорівнює нулю стосовно відсоткових довгострокових зобов’язань/дебіторської заборгованості, якщо вони отримані/видані під ринковий відсоток, то теперішня їх вартість дорівнює номіналу.

П(С)БО 10 і П(С)БО 11

Що змінили Як було Як стало
П. 9 П(С)БО 11 Довгострокові зобов’язання, на які нараховуються відсотки, відображаються у балансі за їх теперішньою вартістю Довгострокові зобов’язання відображаються у балансі за їх теперішньою вартістю
П. 12 П(С)БО 10 Довгострокова дебіторська заборгованість, на яку нараховуються відсотки, відображається у балансі за їх теперішньою вартістю Довгострокова дебіторська заборгованість відображається у балансі за її теперішньою вартістю Довгострокова дебіторська заборгованість відображається у балансі за її теперішньою вартістю

З 29.10.2019 року  п. 9 П(С)БО 11 і п. 12 П(С)БО 10 зобов’язують будь-які довгострокові зобов’язання/дебіторську заборгованість оцінювати за теперішньою (дисконтованою) вартістю. 
Усі короткострокові заборгованості - до 1 року не дисконтуємо, а відображаємо за номіналом.

Але довгострокову безвідсоткову  позику (довгострокову безвідсоткову поворотну фіндопомогу) і позичальник, і позикодавець повинні дисконтувати. Дисконтування застосовується до грошових  розрахунків.

На 31.12.2019 р. підприємства повинні були визначити за теперішньою (дисконтованою) вартістю усі безвідсоткові зобов’язання/дебіторську заборгованість, що числяться на цю дату як довгострокові П(С)БО 11, і П(С)БО 10 говорять про оцінку довгострокових зобов’язань/дебіторської заборгованості на дату балансу.

Не знаєте з чого почати?
Отримайте безкоштовну консультацію від наших спеціалістів
Ваші контактні дані в безпеці і не будуть передані третім особам відповідно c Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI