Трансформація фінансової звітності відповідно до МСФЗ

Трансформація фінансової звітності, складеної згідно законодавства України у фінансову звітність за МСФЗ - вимога часу та чинного законодавства України.

З метою переходу на МСФЗ підприємствам слід виконати такі дії:

  • вивчити міжнародні стандарти, щоб побачити відмінності між ними та П(С)БО;
  • внести зміни до облікової політики підприємства, що відповідають вимогам МСФЗ (наприклад, додати розділ з описом трансформації українського балансу);
  • виконати коригування статей української фінансової звітності (тобто трансформувати її);
  • скласти новий баланс, що відповідає положенням МСФЗ.
Не знаєте з чого почати?
Отримайте безкоштовну консультацію від наших спеціалістів
Ваші контактні дані в безпеці і не будуть передані третім особам відповідно c Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI